Rondom mens en werk
home verwijzers over ons diensten portfolio contact

werkfilosofie

In de visie van Rondom Mens en Werk bepalen twee belangrijke items het welbevinden van de werknemer:

  1. "the need to know and understand"
  2. "the need to feel known and understood"

Wanneer de werknemer in zowel lichamelijke, geestelijke als in de sociale (leef- en werkomgeving) aspecten in evenwicht is, zal er geen sprake zijn van (dreigend) arbeidsverzuim. Verschillende factoren spelen vaak een rol in het in onbalans raken van de werknemer. Dat kan in elk van genoemde aspecten zijn, soms ook in combinaties daarvan.
Het doel van de interventies is functieherstel en werkhervatting van de werknemer op basis het herstel van de juiste balans tussen lichamelijke, geestelijke en omgevingsfactoren.

Het verhogen van het bewustzijn van en de betrokkenheid bij de eigen werkzaamheden, kortom de motivatie, zijn in onze aanpak kernbegrippen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het nemen van volledige eigen verantwoordelijkheid door de werknemer een positieve invloed heeft op de klacht- en probleembeleving. Onze aanpak helpt en leert werknemers die eigen verantwoordelijkheid ook te nemen. Het gaat hierbij om preventief denken en doen om uiteindelijk overbelasting tegen te gaan.

 

 ontstaan  |   missie  |   werkfilosofie  |   waar  |   partners  |   openingstijden


trajecten


balans