Rondom mens en werk
home verwijzers over ons diensten portfolio contact

verwijzers

verwijsinformatie voor bedrijfsarts - verzekeringsarts - werkgever - leidinggevende - huisarts
 1. Groepsgerichte, preventieve arbozorg
  Rondom Mens en Werk levert op maat! alle mens gerichte preventieve zorg op bedrijfs-en afdelingsniveau. Denk daarbij aan programma's ter voorkoming van stressgerelateerde klachten, RSI of rugklachten. Ook kunnen wij het mensgerichte deel [psyche, fysiek etc] van de RI&E voor onze rekening nemen. Maatwerk, doelgerichte kwaliteit en kleinschaligheid zijn belangrijke redenen om Rondom Mens en Werk voor deze vorm van arbozorg in te schakelen. Het initiatief kan worden ingegeven door de aanbevelingen uit de RI&E, maar ook doordat er opvallende individuele klachten gesignaleerd worden. Omdat deze zorg altijd zorgvuldig moet worden ingepast in het bestaande arbozorgsysteem, maken wij graag een afspraak om ons maatwerk toe te lichten.
   
 2. Individu-gerichte preventieve en re´ntegratiezorg
  De individuele zorg is eveneens maatwerk en wordt opgebouwd volgens onderstaand beslismodel.
individuele zorg, voor wie? De werknemer met dreigend langverzuim meestal veroorzaakt door een als fysieke klacht gepresenteerd probleem
waarom ons programma? Verstoord herstelgedrag is vrijwel altijd multifactorieel bepaald en moet dan ook multifactorieel, volgens de individueel geldende factoren, worden opgelost
het 'probleem'
 1. U begeleidt een werknemer die lang dreigt te gaan verzuimen [meer dan 3 weken] door:
  • (lage) rugklachten
  • nekklachten
  • CANS (=RSI)
  • vermoeidheid
  • stressgerelateerde klachten

  NB: bij specifieke fysieke klachten is de noodzakelijke curatie ingezet of al achter de rug
   
 2. U verwacht dat het herstel lang gaat duren omdat u, in uw analyse, [ÚÚn of meerdere] complicerende factoren herkent, zoals:
  • persoonsgebonden factoren [gele vlaggen]
   • een herstelbelemmerend ziekte-inzicht
   • daardoor herstelbelemmerend gedrag [bewegingsangst, vermijding van belasting e.d.]
  • werkgebonden factoren:
   • de werktaak
   • de werkorganisatie
   • samenwerkingsproblematiek
   • de ergonomische omstandigheden
   • de fysieke belasting door het werk
   • de werktechniek
  • situatie- en omgevinggebonden factoren
   • problematische thuissituatie
   • ongezonde leefstijl
ons aanbod Op basis van uw analyse bieden wij de werknemer een specifiek voor zijn problemen samengesteld terugkeerprogramma. Hiervan maakt gedragsmatig georiŰnteerde fysieke training, gericht op de werksituatie, vrijwel altijd deel uit. Wij werken daarbij volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten en volgen de voor u geldende richtlijnen [bedrijfsartsen, huisartsen, STECR, Kwaliteitsintituut Gezondheidszorg CBO etc]. Geheel ge´ntegreerd zijn elementen die op de persoonsgebonden en/of op de situatiegebonden factoren zijn gericht. Naast trainers en bedrijfsfysiotherapeuten kunnen daartoe o.a. ook counselors en coaches, psychologen en mediators worden ingezet.
Klik hier voor meer informatie over onze diensten
betaling Zelfs als de opdrachtgever [werkgever] de begeleiding geheel zelf betaalt, is het saldo positief omdat de loondoorbetaling bij verzuim sterk wordt bekort. Regelmatig zijn wij zeer succesvol vlak voor de WIA, in welke gevallen het batig saldo nog veel groter is. Veel van de recent aangegane bedrijfszorgpakketten vergoeden dit soort zorg.

 

 ontstaan  |   missie  |   werkfilosofie  |   waar  |   partners  |   openingstijden


trajecten


balans