Rondom mens en werk
home verwijzers over ons diensten portfolio contact

trajecten

Veel van de door ons uitgevoerde interventies vallen, afhankelijk van de ernst van de verzuimproblematiek en de duur, onder één van de volgende drie "standaard trajecten":

  1. kort interventietraject van drie maanden = 13 weken
  2. middellang interventietraject van zes maanden = 26 weken
  3. lang interventietraject van negen maanden = 39 weken

In alle andere gevallen offreren wij een maatwerktraject met een aangepaste doorlooptijd.

Elk traject is onderverdeeld in drie fasen:

  1. opbouwfase
  2. stabiliseringsfase
  3. integratie- en afbouwfase

naam traject totale duur opbouwfase stabiliseringsfase integratie- en afbouwfase
kort traject 3 maanden = 13 weken 2 weken 8 weken 2 weken
middellang traject 6 maanden = 26 weken 4 weken 16 weken 4 weken
lang traject 9 maanden = 39 weken 6 weken 27 weken 6 weken
maatwerk traject 100 % van afgesproken duur 20 % van de duur 60 % van de duur 20 % van de duur

 

Het doorlopen van de verschillende fasen is gebaseerd op de wetenschappelijk bewezen effectieve principes van gedragsverandering.

 

 ontstaan  |   missie  |   werkfilosofie  |   waar  |   partners  |   openingstijden


trajecten


balans