Rondom mens en werk
home verwijzers over ons diensten portfolio contact

rondom gezond

De mens is pas in balans als lichaam, geest en omgeving met elkaar in evenwicht zijn. Dat betekent dat de mens voortdurend in beweging moet zijn om op dynamische wijze en in open communicatie met zichzelf en met de omgeving adequaat invulling te kunnen geven aan een zinvol en evenwichtig leven. Gezondheid is daarmee pas mogelijk indien elk gebied de aandacht krijgt die het nodig heeft. Elk afzonderlijk deel kan weliswaar beschouwd worden in een apart (therapeutisch) kader, maar staat dan tegelijkertijd los van de andere delen. Een gefragmenteerde aanpak in re-integratie is dan een logisch en ongewenst gevolg, omdat het systeem waarbinnen aan een deeloplossing gewerkt wordt in onbalans blijft. Re-integreren duurt dan onnodig lang als het al kans van slagen heeft.

De samenhang en invloed op elkaar van de drie aandachtsgebieden van lichaam, geest en omgeving vormen gezamenlijk het sterke concept van Rondom Gezond.

Dit gezondheids- en welzijnsconcept vormt de basis voor de dienstverlening van Rondom Mens en Werk. Ontstaan door de jarenlange ervaring in de begeleiding van mensen met de meest uiteenlopende klachten. Van zogenaamde "puur fysiek" tot "alles zit alleen maar tussen de oren" problemen. Deze scheiding tussen lichaam en geest, nog steeds veelvuldig in de gezondheidszorg terug te vinden, maakt het weer in evenwicht komen van mensen die disfunctioneren onnodig moeilijk en langdurig. Dat is natuurlijk niet goed voor zowel de werknemer als de werkgever. Het Rondom Gezond concept maakt het mogelijk de mens die hulp te bieden die ook echt tot resultaat zal leiden, rekening houdend met het unieke van elk mens. Leidraad voor Rondom Mens en Werk is:

Producten worden gemaakt, diensten worden waargemaakt
Producten worden gebruikt, diensten worden ervaren
Mensen maken het verschil !

<< terug

 

 ontstaan  |   missie  |   werkfilosofie  |   waar  |   partners  |   openingstijden


trajecten


balans