Rondom mens en werk
home verwijzers over ons diensten portfolio contact

kenmerken

rondom personeel

individuele coaching
wat individuele begeleiding van een werknemer gericht op
 • het voorkˇmen van arbeidsverzuim wegens ziekte
 • re-integratie in eigen of andere functie
 • het vinden van een baan/bezigheden buiten de huidige werkkring
waarom er is behoefte aan
 • hulp bij het behouden van eigen werk of bij terugkeer op de eigen werkplek of elders
 • het aanpakken van disfunctioneren
 • het herstellen van relaties in het werk
 • perspectief van de loopbaan evalueren en zo mogelijk bijstellen
voor wie werknemer heeft met (dreigend) arbeidsverzuim te maken
hoe op verandering gerichte begeleidingsgesprekken om
 • zelfinzicht te verwerven in het ontstaan van de werkproblemen
 • greep te krijgen op de werksituatie
 • een gezonde balans te vinden tussen draagkracht en de draaglast van het werk
waar gespreksruimte Rondom Mens en Werk

<< terug

 

teamcoaching
wat groepsbegeleiding gericht op het ontwikkelen van competenties binnen het team cq. afdeling inzake samenwerken, communicatie en inzicht, in de werking daarvan binnen de organisatie en de eigen positie daarin
waarom er is behoefte aan
 • effectiever functioneren
 • aanpakken disfunctioneren van het team en teamleider
 • beter samenwerken
 • communicatie verbeteren
 • meer werkplezier
 • inzicht in het functioneren van de organisatie
 • aanleren of verbeteren van de gespreks-en vergadervaardigheden van het team
voor wie afdeling of een team, meestal inclusief de teamleider of de leidinggevende(n)
hoe
 • op verandering gerichte begeleidingsgesprekken
 • zelfonderzoek teamleden
 • netwerken
 • spelvormen
waar gespreksruimte Rondom Mens en Werk of incompany

<< terug

 

mediation
wat een vorm van geschilbeslechting waarbij partijen zelf hun conflict oplossen onder begeleiding van een onafhankelijke deskundige, de mediator
waarom partijen die een conflict hebben hulp bieden in het duurzaam oplossen van een conflict en daardoor (weer) in staat zijn tot zakelijke en open communicatie
voor wie twee of meer partijen werkzaam voor dezelfde werkgever
hoe gesprekken na vooraf gemaakte afspraken over inzet, vertrouwelijkheid en de wens om tot een gezamenlijke oplossing te komen in een win-win situatie
waar gespreksruimte Rondom Mens en Werk of incompany

<< terug

 

 ontstaan  |   missie  |   werkfilosofie  |   waar  |   partners  |   openingstijden


trajecten


balans