Rondom mens en werk
home verwijzers over ons diensten portfolio contact

kenmerken

rondom intake

intake / analyse
wat
  • beoordelen van (de dreiging van) arbeidsverzuim
  • beoordelen van de mogelijkheden om d.m.v. gerichte interventies de gezondheid te herwinnen, te verbeteren en te behouden
  • beoordelen hoe optimaal functioneren in de werksetting mogelijk is
waarom
  • inzicht in welke stappen moeten worden gezet en met welke middelen kan worden gewerkt aan (het herstel van) optimaal functioneren op de werkplek
  • in kaart brengen wat de kosten-baten analyse is van gerichte interventies om (dreigend) arbeidsverzuim te reduceren
voor wie werknemer waar door (dreigend) arbeidsverzuim zicht ontbreekt op de benodigde investering voor het behouden of bevorderen van de gezondheid en optimaal functioneren op de werkplek
hoe
  • duidelijkheid verkrijgen door middel van interview, vragenlijsten en testen
  • middelen en mogelijkheden bepalen die nodig zijn om geconstateerd (dreigend) arbeidsverzuim aan te pakken
  • adviezen over een plan van aanpak (zonodig in overleg met de bedrijfsarts) met de benodigde kosten naar de opdrachtgever
waar gespreks- en testruimte Rondom Mens en Werk

<< terug

 

 ontstaan  |   missie  |   werkfilosofie  |   waar  |   partners  |   openingstijden


trajecten


balans