Rondom mens en werk
home verwijzers over ons diensten portfolio contact

kenmerken

rondom bedrijf

bedrijfsfysiotherapie
wat
 • door bedrijfsfysiotherapeut, met specifieke deskundigheid op het gebied van de organisatie en inhoud van de arbeid en (psycho) motorisch gedrag van werknemers
 • systematisch onderzoeken van het bewegingssysteem van de werknemers in het kader van (dreigende) gezondheidsklachten en arbeidsverzuim
waarom
 • behoefte aan preventief gerichte adviezen ter voorkoming van arbeidsverzuim zowel op individueel als op afdelingsniveau
 • weten of werkplek gerelateerde factoren een mogelijke bron van arbeidsverzuim is of kan worden
voor wie werknemers die te maken hebben met (dreigend) arbeidsverzuim
hoe
 • fysieke klachten analyseren en diagnose stellen
 • primaire preventie (doen) uitvoeren bij ARBO gerelateerde zorg
waar incompany

<< terug

 

werkplek en ergonomisch onderzoek
wat eenmalig onderzoek op basis van het principe "meten is weten" naar
 • de individuele werkpleksituatie
 • de gewenste noodzakelijke ergonomische aanpassingen om tot optimale werkprestaties te kunnen komen
waarom
 • inzicht verkrijgen in hoe de werkplek en werkomgeving ingericht zijn
 • er is behoefte te weten of werkplek gerelateerde factoren een mogelijke bron van arbeidsverzuim is of kan worden
voor wie werknemers voor wie onzekerheid bestaat dat er géén overbelastende factoren zijn die kunnen leiden tot overbelastingsklachten en daaraan toe te schijven arbeidsverzuim
hoe bezoek van de bedrijfsfysiotherapeut op de werkplek
waar incompany

<< terug

 

werkplekadvisering
wat eenmalige advisering op basis van het principe "meten is weten" naar
 • de individuele werkpleksituatie
 • de gewenste noodzakelijke ergonomische aanpassingen om tot optimale werkprestaties te kunnen komen
waarom ergonomische voorwaarden scheppen voor de werknemer voor het kunnen werken in een juiste balans tussen belasting en belastbaarheid
voor wie een werknemer waarvan niet duidelijk is of op de werkplek de ergonomische beginselen voldoende toegepast (kunnen) worden
hoe werkplekaanpassingen beschrijven en (doen) uitvoeren
waar incompany

<< terug

 

werkplektraining
wat op basis van ergonomische principes op de werkplek daadwerkelijk leren van de beschikbare middelen en ruimte optimaal gebruik te maken
waarom inzicht verwerven en aanleren van praktische vaardigheden hoe optimaal greep op de werksituatie te krijgen wanneer er sprake is van (dreigend) arbeidsverzuim door aanpassing van beweeggedrag, werkhouding en evt. bediening van apparatuur aan de werksetting
voor wie een werknemer die niet in staat is op de werkplek optimaal en adequaat de ergonomische beginselen toe te passen en (mede) daardoor te maken heeft met (dreigend) arbeidsverzuim
hoe combinatie van het aanleren theoretische kennis en het zo goed mogelijk leren functioneel uitvoeren van de praktische en werkgerelateerde bewegingen en houdingen
waar incompany en/of trainingsruimte Rondom Mens en Werk

<< terug

 

rugscholing
wat geprotocoleerde theroretische en praktische scholing in goed ruggebruik
waarom preventie van rugklachten
voor wie werknemers die rugbelastend werk doen of te maken hebben (gehad) met rugklachten
hoe klassikaal leren van de theorie en praktijk van goed ruggebruik
waar trainingsruimte Rondom Mens en Werk of incompany

<< terug

 

 ontstaan  |   missie  |   werkfilosofie  |   waar  |   partners  |   openingstijden


trajecten


balans